2021 február 10, szerda

Fontos határidők

Írta:

 

Két FONTOS határidő közeleg!

 

új TEÁOR bejelentésének határideje - 2021. március 31.

iparűzési adó 50% kedvezmény - nem automatikus! --> be kell jelenteni - határidő: 2021.02.25.
 

Megjelent a Magyar Közlönyben a vendéglátóhelyeket érintő bérleti díj fizetésével kapcsolatos kormányrendelet. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet szerint az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a bérbeadó a bérleti díj 2021. február, március, április, május és június hónapokra eső részét nem követelheti a bérlőtől.
 

Tegnap megjelent a Magyar Közlönyben a bértámogatás felgyorsításáról szóló kormányrendelet.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.
2021 február 02, kedd

Helyi iparűzési adó mértéke

Írta:

Fontos határidő közeleg: sokat bukhatnak a cégek, ha nem figyelnek!

 

A kormány még decemberben jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt a helyi iparűzési adó mértékét felére csökkenti a kis- és középvállalkozások számára. Ez azonban nem automatikus, február 25-éig mindenképpen nyilatkozni kell a jogosultság fennállásának feltételeiről, erről a határidőről azonban sok cég nem tud – figyelmeztet a Niveus Consulting Group.

 
2021 január 27, szerda

Minimálbér változás 2021

Írta:

Minimálbér változás 2021

 

Elfogadásra került a 2021. évi minimálbérek első emelése. A következő emelés 2021. 07. hóban várható.
Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól. 

Az új jogszabály két ütemben, 2021. március 1-jén és 2022. január 1-jén lép hatályba.  

 
Megjelent a Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, amely a turizmus szektorra vonatkozóak vezet be újdonságokat.

 

2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig:

 

 a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

 

 b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

 

 

Részletek:

Magyar Közlöny 2020.12.29.

 
2021 január 12, kedd

Új besorolási rendszer

Írta:

2021. január 1-jétől korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával jött létre az új besorolás.

 

December 22-én megjelent a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, amely felsorolja az egyes vendéglátóhely üzlettípusokat, és tartalmazza ezek jellemzőit is.

 
A Kormány 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

 

 

1. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésétől a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott

védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az  általános forgalmi adó mértéke az  adó alapjának 5 százaléka

azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében

történő értékesítés esetén az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.)

3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél

az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei a Rendelet

8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés elrendelését és hatálybalépését megelőzően

fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának.

 

(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az  (1)  bekezdés szerinti ügylettel összefüggő szállítással

kapcsolatos díjra.

 

 

A további részletek itt olvashatóak:

 

Magyar Közlöny 2020.11.13.
2. oldal / 2