szerda, 03 február 2021 08:57

Bértámogatás felgyorsításáról szóló kormányrendelet

 

Tegnap megjelent a Magyar Közlönyben a bértámogatás felgyorsításáról szóló kormányrendelet.

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelet értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.

Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

  

A hivatkozott rendelet a mellékelt közlönyben található:

 Magyar Közlöny 2021.02.02.