péntek, 05 február 2021 17:52

Szakmai szervezetek közös javaslata - MUISZ, VIMOSZ, MABEUSZ, MARESZ, MSZÉSZ, MVI, MNGSZ

5/2021 (02.05.) - MNGSZ

 

Dr. György László

gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár

 

 

Tárgy: Turizmus újranyitás

Tisztelt Államtitkár Úr!

 

Vezetői összefoglaló

 

Előzetes konzultációt folytattunk a turizmus ágazat érintett szövetségeivel és főbb szereplőivel. A Covid világjárvány rendkívül súlyosan érintette a világ gazdaságát, ezen belül is kiemelten a turizmus-vendéglátást. Így történt ez hazánkban is, ahol az ágazat GDP-hez és devizaegyenleghez való hozzájárulása kiemelkedően magas. A járvány megfékezése érdekében a kormányzatok ágazatunkat gyakorlatilag több lépésben leállították. A világ legtöbb országában az ennek következtében elszenvedett károk enyhítését vállalták a kormányzatok. A kártérítés mértéke országonként különböző volt, mi a mezőny utolsó részében voltunk találhatóak. Ez is egy magyarázata a ma már az utcán is manifesztálódott elégedetlenségnek. A koronavírus világjárvány által előidézett, a magyar lakosság életét és egészségét védeni célzott intézkedések fontosságát egyöntetűen elismerjük, a járvány elleni védekezésben magunk is igyekeztünk, tudásunk és lehetőségeink szerint kivenni a részünk. Az oltási kampány következtében és az átvészeltség növekedésével a járványválság vége egyre közeledik, melyre fel kell készülnünk. Olyan újraindítási rendszert kell előkészítenünk, ami biztosítja a versenyképességet munkaerőnk főbb piacaival szemben, hogy ne induljanak el ismét tömegesen az első adandó alkalommal ágazatunk kulcsemberei versenytársainkhoz (Németország, Ausztria, Olaszország, Nagy-Britannia). 

Egy indikatív javaslatot teszünk, ami az egyes ágazatok sajátosságait tükrözi. A beindulásig is óvandóak, támogatandóak a még életben maradt vállalkozások és a szakszerű újranyitást biztosítani hivatott munkatársaik.

 

Egységesen javasoljuk minden alágazatra:

1. A munkaadók járulék- és adóterheinek elengedésének a meghosszabbítását, továbbá a munkavállalók adó- és járulékterheinek csökkentését, mértékéről egyeztetést javaslunk.

2. A bértámogatás mértékének 75%-os szintre emelését 2021. február 1-től.

3. Valamint mivel az Ágazati Bértámogatási program már nem csak a november, december, január hónapot érinti, hanem további hónapokat is, így javasolt a bázis időszaknak meghatározott támogatási maximum emelése a minimálbér emelésének értékével.

E kérések egy jó részének fedezetét nyújthatja, hogy a korábbi támogatási időszakban a foglalkoztatottak jelentős része erősen lecsökkentett részmunkaidőben tudott csak állományban maradni, így például a bérkiegészítésre szánt összegek is jóval az előre tervezettek alatt maradtak.

 

I. Szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5510 (Szállodai szolgáltatás), TEÁOR 5520 (Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás), TEÁOR 5530 (Kempingszolgáltatás), TEÁOR 5590 (Egyéb szálláshely-szolgáltatás)

 

A jelenlegi támogatási rendszer meghosszabbítására teszünk javaslatot, az elindulás megsegítésének érdekében.

Javasoljuk az alágazatra specifikusan még:

- a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulás eltörlését 2021. december 31-ig,

- a fővárosi szállodáknál a külföldi vendégek érkezésével kapcsolatos bizonytalanságok miatt, a támogatási időszakot úgy javasolnánk meghatározni, hogy a kormányzat által eldöntött határnyitástól kezdődően 6 hónapos időszakra vonatkozzék,

- a ténylegesen felmerült igazolt közüzemi és bérleti díjat igazoló számlák 50%-ának utólagos visszatérítését 2021. január 1-től a támogatási időszak végéig.

- Javasolnánk az építményadó eltörlését a vészhelyzet végéig.

 

- A nyitás után javasolnánk egy egyszeri támogatást is, ami a 100 szoba alatti szálláshely-szolgáltatóknál (szálloda, panzió) 10 millió Ft, az afölöttieknél 20 millió Ft lehet, azokban az esetekben, ahol az adott szálloda 2019. évi forgalma nem haladta meg a 3 milliárd Ft-ot. Ezt olyan szálláshelyek kaphatják csak meg, akik minimum 300 napot nyitva tartottak 2019-ben.

Javasoljuk a szektorra jellemző intézkedések közös kidolgozását, az MTÜ Fehér Könyv ajánlását figyelme bevéve a szállodai szolgáltatások mind teljeskörű egyidejű megnyitása érdekében.

 

II. Rendezvényszervezés (TEÁOR 8230 (Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése)

 

- Az egész ágazat beindulását nagyban segítené az az innovatív megoldás, amit Ausztria és Németország már alkalmaznak, azaz a tervezett nyitás utáni időszakra szabadon vesznek fel rendezvény megrendelést. Amennyiben ezek a rendezvények járvány okokból mégis lemondásra kerülnek, akkor az ezzel kapcsolatos felelősségvállalást, az ebből következő kötbér finanszírozását is a kormányzat biztosítaná. Ez az egészségügyi biztonsági lépések hangoztatásával és a gazdasági kockázatmentesség megerősítésével együtt komoly versenyképességi tényező lehetne az ágazatnak a nemzetközi piacokon.

- Minden olyan vállalkozás, amelynek a 2020. április-december időszakra eső nettó árbevétele legalább 70%-kal alacsonyabb volt, mint a megelőző év azonos időszakában, jogosulttá válik egy olyan támogatásra, amelynek számítási alapja a 2019-ben bevallott éves fizetendő áfa összege. A jogosultak a 2019-es lezárt könyvelésük alapján a bevallott áfa összegének 50%-át igényelhetik egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként.

 

 

III. Utazásszervezés és – közvetítés (TEÁOR 7912 (Utazásszervezés), TEÁOR 7911 (Utazásközvetítés), TEÁOR 7990 (Egyéb foglalás)

 

Az utazási irodák megsegítésére továbbá 2021. január 1-től a vészhelyzet végéig a számviteli törvényben meghatározott 51 és 52-es főkönyvi szám alá tartozó: 

o 513 Egyéb anyagköltség

o 522 Bérleti díjak

o 523 Karbantartási költségek

o 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeinek 50%-os megtérítését kérjük.

 

- Az határnyitást követően 6 hónapig tartó további támogatást javasolnánk az utazási irodák részére, a külföldi vendégforgalomtól való erős függés miatt.

 

- Továbbra is kérjük a támogatottak körébe a 7990-es TEÁOR alá eső tevékenységet végző vállalkozásokat és munkatársaikat.

 

 

IV. Vendéglátás (TEÁOR 5610 (Éttermi, mozgó vendéglátás), TEÁOR 5620 (Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás), TEÁOR 5621 (Rendezvényi étkeztetés), TEÁOR 5629 (Egyéb vendéglátás), TEÁOR 5630 (Italszolgáltatás)

 

- Javasolnánk ebben az alágazatban is a 4%-os turizmusfejlesztési adó eltörlését 2021. december 31-ig.

- A 2021. február hónaptól életbe lépett minimálbér mértéke miatt nincs összhangban a Kormany.hu oldalon megjelent információ, amely szerint „a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb a legkisebb munkabér 150%-áig, és a munka.hu oldalon fellelhető hirdetményben meghatározott maximális összeg (241.500 Ft). Javasoljuk a 150% 200%-ra való emelését megelőzendő konkurens turisztikai desztinációk munkaerő elszívó hatását (Ausztria, Németország).

- Ezen felül javaslatot teszünk a ténylegesen felmerült közmű és bérleti díjak 50%-ának visszatérítésére 2021. január 1-től az újranyitást követő 6 hónapig, ezzel csökkentve a vendéglátóhelyek terheit.

 

- A vendéglátóhelyekkel kapcsolatban javasolnánk a fokozatos nyitást, melynek részletei 1. sz. mellékletünkben találhatóak.

 

- A vállalkozások vendéglátóhelyi és rendezvénytartási fogyasztásának megjelenését ösztönözve a jelenlegi – étkezéssel és rendezvényekkel kapcsolatos - reprezentációs adók és járulékok eltörlését is javasolnánk. Az előbb felsoroltak, és az elvitelre és a házhoz szállításra ideiglenesen érvényes 5%-os áfakulcs alkalmazhatóságának meghosszabbítását 2021. december 31-ig kérnénk.

 

- A bértámogatás igényelhető legyen a 485/2020-as Korm. rendelet hatálybalépéskor fennálló, de a támogatási időszak alatt megszűnő munkaviszony pótlására létrejövő új munkaszerződés esetén is oly módon, hogy a támogatási összeg nem haladhatja meg a rendelet hatálybalépésekor fennálló munkaszerződés szerinti támogatás összegét.

 

- A vendéglátóhelyeken használt pénztárgépek évenkénti felülvizsgálatára türelmi időbe kérjük beszámítani a vészhelyzet időtartamát. 

 

Kérjük, hogy a részletes pontos átbeszélésre és a végleges javaslattételre jöhessen létre egy munkacsoport a virológus szakemberek, a kormányzati, pénzügyi, adóügyi, versenyképességi szakemberek és az ágazat képviselőinek részvételével 2021. február 15-ig.

 

 

Budapest, 2021.02.05.

 

Molnár Judit         Gál Pál Zoltán          Lázár Judit          Ganczer Gábor         Flesch Tamás          Kovács László          Krivács András

 

                                                                                                                 elnök                      elnök                       elnök                      elnök                        elnök                        elnök                       elnök

                                                                                                                 MUISZ                   VIMOSZ                  MABEUSZ                 MARESZ                   MSZÉSZ                       MVI                       MNGSZ

 

 

 

1. sz. melléklet

 

Újranyitáshoz kapcsolódóan javasolt szabályok:

• Az üzletben foglalkoztatottak számára kötelező az egészségügyi FFP2 maszk viselése.

• Maszkviselés vendégeknek:

A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy

a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy

b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt nem köteles a maszkot viselni.

• Vendégeknek kézfertőtlenítő pontok kialakítása a bejáratnál, a vendégtér minden helyiségében, a mellékhelyiségekben.

• Naponta virucid hatású felületfertőtlenítő szerrel és takarítószerrel történő takarítás

• Az egyes asztaltársaságok között legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani.

• Egy asztaltársaság maximális létszáma: 12 fő

• Amennyiben a kijárási korlátozás időtartama csökken vagy megszűnik, akkor 23 óráig nyitva lehessenek a vendéglátóhelyek.

• A higiéniai szabályokra és a vendégfogadás körülményeire vonatkozóan legyen ismét egy MTÜ-s vagy NNK-s ajánlás