szerda, 03 február 2021 17:47

2020.november 20.

3/2020 (11.20.) - MNGSZ

 

A koronavírus turizmus és gasztronómiai iparágra gyakorolt hatásai, valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség kárenyhítésre tett javaslatai 2.0

 

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség fontosnak tartja, hogy ebben a rendkívüli helyzetben javaslatokat tegyen a döntéshozók felé.

A koronavírus-járvány második hulláma miatt kialakult hatás a szállodákban és éttermekben már most drámai képet mutat és további nehézségek várhatóak a szektorban. Köszönjük szépen az eddig a szektorunkért és a KKV szektorért tett erőfeszítésüket.

A jelenlegi helyzetben minden segítség fontos azért, hogy a munkavállalókat maradéktalanul megtarthassa az a szektor, amely 2019-ben 13% GDP hozzájárulást eredményezett.

Azonban a friss méréseinkre alapozva, országosan látva, a vendéglátó üzletek az elmúlt kettő hétben nagyon nagy arányban zártak be, egyelőre ideiglenesen, de attól félünk, hogy úgynevezett „jó gyakorlatként” több vállalkozás, hasonlóképpen fog cselekedni, ezzel elkerülhetetlen a munkanélküliségi ráta robbanás szerű növekedése. A bedőlt vállalkozások továbbá magukkal együtt ránthatják a szektor alá bedolgozó feldolgozóipar egy részét, kiemelném a minőségi élelmiszerbeszállítókat, amelyek szintén Magyarországon a mikro kis- és középvállalkozások szektorát erősítik és a mezőgazdasági kis és közepes üzemterületen dolgozó vállalkozásokat, amely további negatív munkanélküli és álláskereső embereket eredményezhet. A turizmus újraindítása nem lehetséges a teljes beszállítói, szolgáltatói háttér megmentése nélkül. 

Ami tovább rontja a vendéglátás turizmus szektorában dolgozó vállalkozások túlélési esélyeit az az, hogy az elmúlt kettő hétben, gombamód szaporodnak az állásukat elvesztő, zúg „étel – cukrász” kifőzdék, sütödék, amit otthoni környezetben, social media felületein hirdetnek. A minden szabályszerűséget és követhetőséget nélkülöző, valamint engedély nélküli kereskedelmi tevékenységből befolyt eltitkolt jövedelem teljes részben a fekete gazdaságot erősíti. A hatóságok és ellenőrző szervek szemszögéből nem láthatóak, engedélyek és adók megfizetése nélkül tevékenységet folytatnak. 

Ezekkel a minden szabályt nélkülöző feketézők mellett működő zúg éttermek és cukrászdák tevékenységével a fennmaradt vállalkozások nem tudják felvenni a versenyt.

Ellenőrzésüket, felderítésüket vagy/és véleményüket kérjük, mivel sok visszajelzés érkezett a szövetséghez a fentiekben leírtakról.

 

Indoklásuk teljes mértékben érthető, nem tudják felvenni a versenyt a nem hivatalosan működő, nem adózó és béreket sem fizető fekete vállalkozásokkal.

 

Javaslatainkat a gazdasági recesszió elkerülése és a szakmánk jövője érdekében hoztuk és tesszük.

 

A fentiek miatt az alábbi területek azonnali problémákat okoznak:

• Munkabérek kifizetése az intézkedések ellenére is ellehetetlenül.

• Azonnali likviditási problémák léphetnek fel a szektorban.

• A szállodák esetében a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történő foglalásokat illetően sok esetben még nem kerültek front office foglalt státuszba, legtöbb esetben az üres kapacitásnak látott szállodai szobák, mivel a jelenlegi állapotoknak megfelelő kivárásra játszott mindenki. Így javaslatunk az osztrák modell teljes átvétele, amely a tavaly évi bázishoz viszonyított árbevételen alapulna, mint bázis. Ebben a témakörben a javaslatunk továbbra sem változott.

• Javasoljuk a szállodai szektor tovább gondolt megsegítését, amennyiben a Miniszterelnök szerint az osztrák mintát követjük sok esetben, akkor hamarosan teljesen bezárnak a szállodák. Jelenleg a november 8-ig történt foglalások 80%-át egyenlíti ki Magyarország Kormánya, de nem gondol a fentiekben nevezett, azaz november 9-e után történő foglalások (üzleti vendégek) foglalásaira. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a még működő szállodák telítettsége a tavalyi év bázisának a 40%-át sem teljesítik, így, ha teljes zárásra kerülne sor, itt ebben a szegmensben nem elegendő az 50% bértámogatás és a turizmusban résztvevő vendégek előfoglalásainak a kormány által támogatott és nyújtott támogatás. Itt még nagyobb baj lehet, mint a vendéglátásban!

• A jelenlegi 498/2020.(IX.13) Korm.rend. szabályozza az ételekre helyben készült italokra és azok kiszállítására, valamint elvitelre történő, alkalmazandó Áfa-t, de a határozatban szerepel, hogy 2021.február 08-án hatályát veszti. Javaslatunk arra irányul, hogy ez a jelenleg használt áfakulcs, a veszélyhelyzet végével is hatályban maradjon. 

 

Az ágazatnak azonnali segítségre van szüksége a munkaerőmegtartás kérdésében, hiszen a szakirányú munkaerő nagyon nehezen pótolható.

 

Megoldási javaslataink:

 

Munkabérek kifizetése ellehetetlenül, több tízezer család megélhetése kerül veszélybe.

bértámogatás a bruttó bér 70 %-áig, minimum 120 nap időtartamra, minimum április végéig, amely azért szükséges, mivel a jelenlegi terhek és a fizetőképtelen kereslet miatt (tartalékolnak, vagy nincs megtakarításuk a vendégeknek) kilátástalan helyzetben vannak a vállalkozások, egyszerűen elfogyott a vásárlási szándék és vásárlóerő!

A vállalkozások a kormány hathatós jelenlegi segítségével sem fogják tudni kitermelni az 50% bért, így nem is fognak élni vele, vagy csak megpróbálják, majd elengedik a pályázati forrást és a munkavállalót is. A mentőöv hátránya az előfinanszírozás, ami likviditási problémákat feltételez, azt, amit az első hullámban bevállaltak a vállalkozások és szociálisan érzékenyen intézték a munkavállalói szerződéseket és jogviszonyokat. Most a második hullámban ismerve az év teljesítőképességét és jövedelmezőségét, NEM TUDJÁK vállalni.

Munkabérek adó és járulékai befizetése veszélybe kerülhet, amely további intézkedéseket kíván a kormány részéről.

az adó- és járulékfizetésének eltörlése minimum a veszélyhelyzet végéig tartson, de az állam legyen partner a meghosszabbítás lehetőségének felülvizsgálatában további 3-6 hónappal

Azonnali likviditási problémák léphetnek fel a szektorban.

a hitel visszafizetési moratórium a kihirdetett veszélyhelyzet végéig 

 

Egyéb megoldási javaslataink:

• Működési támogatás/kompenzáció a szektornak. Az előző javaslatcsomagunkba írtak szerint.

Válság utáni javaslataink:

• A tárgyi évre vonatkozóan a SZÉP kártyák adóterhének csökkentése, SZÉP kártya juttatások növelése, illetve a jelenlegi helyzetben a SZÉP kártyák fülein található összegeket nyissák össze vagy engedélyezzék a veszélyhelyzet végéig a beragadt összegek felhasználását a vendéglátásra, ezzel olyan költségek támogatása születhet meg, amit a magyar turisztikai szektorba irányítanak. 

• Újraindítás után a reprezentációs adó eltörlését kezdeményezzük.

• NTS 2030, valamint az NVS 2030 mielőbbi felülvizsgálata és bevezetése szükségeltetik a jelenleg benne szereplő elgondolások mellett.

• A magyar kormány osztrák mintára nyújtson minden magyar munkavállaló számára egy olyan utalványt, melyet az elkövetkezendő 9 hónapban használhat fel, kizárólag magyar turisztikai vagy magyar vendéglátó cégeknél ezzel segítve a stratégiai ágazat újraindítását.

 

Javasoljuk, hogy a kedvezményezett vagy így lehetőséghez jutott munkavállalók körét úgy vizsgálva állapítsa meg, hogy a válság időpontja a 2020.02.01. és 2020.12.31. közötti időszak legyen. Az utalvány javasolt mértéke 50.000 Ft. Előzetes kalkulációink szerint 4,2 millió munkavállalóval számolva ez 210 milliárd Ft.

Azonban ennek multiplikátor hatása nem csak erre az ágazatra fog markánsan hatni, hanem a turizmus-vendéglátáshoz is szorosan és elengedhetetlenül kapcsolódó ágazatokra, mint pl.: agrárium, mezőgazdaság, feldolgozóipar, melyek mind lendületet tudnak adni, miközben a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásával pozitívan számolunk. 

Ez az intézkedés minden térséget és régiót érint, valamint erősíti a belföldi turizmust és az összetartozást.

 

Továbbá fel kell hívni a figyelmet, hogy a tőlünk jobb gazdasági potenciállal rendelkező országok is a belső piacaikat védik, ugyan úgy, mint mi, így mindent megtesznek azért, hogy az elkövetkező 2-3 évben mindenki a saját turizmusát használja még akkor is, ha az utazási kedv még mindig aránylag pozitív a turistákban!

 

Amennyiben a vírus okozta válságból egy gazdasági válságba kerül az ország további visszaesés vázolható és várható. Amennyiben a közép EU desztinációt vizsgáljuk a külföldi vállalkozások jelenleg jobban felkészültek, fejlesztési és üzemelési tartalékuk nagyobb, mint a hasonló nagysággal és potenciállal rendelkező belföldi társainké.

 

A fentebb felsorolt megoldási javaslatokkal kívánjuk támogatni az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és nem utolsó sorban a magyar Kormány munkáját abban, hogy a járványügyi helyzet által okozott gazdasági károkat jó ütemben, a legnagyobb hatásfokkal tudják enyhíteni. 

 

Ezen javaslatokat egy széles merítésből, a kollégáinkat megkérdezve, mélyen egyetértve, a szakmánkért, a magyar gazdaságért, Magyarországért tesszük.

 

Kérjük, használják elkészült javaslatainkat, mindenki javára!

 

Budapest, 2020. november 20.

 

Krivács András

elnök

Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség