MNGSZ

MNGSZ

Kormány 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelete a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól. 

Az új jogszabály két ütemben, 2021. március 1-jén és 2022. január 1-jén lép hatályba.  

 

Amely rendeletnek rövid lényege, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a közétkeztetési szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplők vonatkozásában, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles előírni 

•a tevékenységre vonatkozó, Éltv. szerinti FELIR azonosító meglétét, illetve

•a szerződés teljesítéséhez igénybe vett főzőkonyha létesítmény(ek)re vonatkozó, Éltv. 23.  § (5) bekezdése szerinti valamennyi utolsó, de 3 évnél nem régebbi minősítés eredményeinek benyújtását.

 

Továbbá az ajánlatkérő köteles a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként előírni a következőket:

•2022. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 60 százaléka;

•2023. január 1-jétől legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka 

a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve a helyi élelmiszer termékekből származik.

 

Az e rendelet szerinti közbeszerzési eljárás alapján szerződés legfeljebb 2 éves időtartamra köthető, mely a Kbt. szabályai szerint legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.

 

Az ajánlatkérő nem alkalmazhatja a legalacsonyabb ár szempontját egyedüli értékelési szempontként közétkeztetési szolgáltatások esetében.

 

Az ajánlatkérőnek az értékelési szempontok meghatározásakor az alábbi szempontok közül legalább hármat figyelembe kell vennie:

•valamennyi beszerzett termék összértékéből a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek és helyi élelmiszer termékek összesített aránya vonatkozásban az eljárásban kötelező szerződési feltételként meghatározott arány(ok)nál kedvezőbb (nagyobb) arányú vállalás;

•az ételkészítés és a tálalás helye közötti minél rövidebb szállítási időtartam;

•ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó termékek minél nagyobb aránya a beszállított élelmiszerek között;

•az eljárásban előírt címkével rendelkező élelmiszerek minél nagyobb aránya a beszállított élelmiszerek között;

•fogyasztói visszajelzési rendszerek bevezetésének vállalása, a szolgáltatást igénybe vevőnek dokumentált módon véleménynyilvánításra, visszajelzésre van lehetősége;

•a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat zöldséget, gyümölcsöt;

•a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet előírásaiban foglalt gyakoriságon felül szolgáltat teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszert;

•diétás étkeztetés biztosítását vállalja a szolgáltató.

 

 

Az ajánlatkérőnek minden esetben vizsgálnia kell a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendeletnek való megfelelést, a szolgáltató táplálkozás-egészségügyi minősítési eredményeinek százalékos minősítési átlaga alapján, amennyiben rendelkezik már minősítéssel.

 

További részletek az alábbiakban:

Magyar Közlöny 2020.12.28.

 

 

Megjelent a Kormány 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelete az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról, amely a turizmus szektorra vonatkozóak vezet be újdonságokat.

 

2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig:

 

 a) a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie,

 

 b) az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

 

 

Részletek:

Magyar Közlöny 2020.12.29.

 

kedd, 12 január 2021 10:22

Új besorolási rendszer

2021. január 1-jétől korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhely-típusok felülvizsgálata. Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával jött létre az új besorolás.

 

December 22-én megjelent a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, amely felsorolja az egyes vendéglátóhely üzlettípusokat, és tartalmazza ezek jellemzőit is.

 

A vendéglátóhelyek új üzlettípusai:

•étterem;

•büfé;

•cukrászda;

•kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;

•italüzlet, bár;

•zenés-táncos szórakozóhely;

•munkahelyi / közétkeztetést végző vendéglátóhely;

•gyorsétterem;

•rendezvényi étkeztetés;

•alkalmi vendéglátóhely.

Az új rendszer 2021. január 1-jén hatályba lépett, a vendéglátó üzleteknek legkésőbb március 31-ig kell bejelenteniük az új besorolás szerinti változást a jegyzőnek.

 

Az MTÜ szerint az új rendszer előnyei:

•lehetőséget ad a specifikus szabályozásra,

•csökkenhetnek az egyes vendéglátóhelyek adminisztratív és üzemelésre vonatkozó terhei,

•hatóságok elvárásai egyértelműbbé válnak,

•adatszolgáltatási mechanizmus gyorsabbá válik esetleges vészhelyzet fennállásakor.

 

Továbbá:

 

VIZA rendszer bevezetése; 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendeleteben található változásokról

 

A www.turizmus.com weblap szerint „Egy kormányrendelet szerint év elejétől digitálisan kellene adatot szolgáltatnia az összes szálláshelynek minden érkező vendégről. Közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) arról tájékoztat, hogy a kötelező adatszolgáltatás határideje 2021. április elsejére módosult.”

 

A szálláshely szolgáltatói szektor digitalizációja már az NTAK rendszer bevezetésével elkezdődött és a VISA rendszer, azaz az úti okmányok digitális beolvasásával folytatódik.

 

Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is egyaránt használnak hasonló rendszert a bűnmegelőzés céljából a szálláshelyeken. A rendőrség hazánkban is bűnmegelőzésre és a biztonság fokozására használja majd a VIZÁ-t.

A Magyar Turisztikai Ügynökség hamarosan információs honlapot indít, amelyen a VIZA rendszerhez való csatlakozásról a szálláshely-szolgáltatók számára minden információt közzé fog tenni annak érdekében, hogy a szolgáltatók egyszerűen és gyorsan tudjanak majd belépni a rendszerbe.

 

Továbbá:

 

Az utazásszervezők, utazásközvetítők 2021. január 1-jétől az utazásokról szóló valamennyi tájékoztatójukban, hirdetési felületeiken kötelesek az utazási csomag díját egy összegben feltüntetni, ha ez nem kiszámítható akkor ezt is fel kell tüntetni.  Ezáltal a tájékozódás egyszerűbbé válik és tisztább és átláthatóbb versenyhelyzetet teremt az utazást szervezők között.

A rendelet szerint ezentúl a SZÉP-kártya mind a három "zsebéből" fizethetnek az utasok az utazási irodáknak, és nemcsak belföldi utazási csomagra, de belföldi szállásfoglalásra is.

A magántulajdonú buszos vállalkozásoknak kedvezményt biztosít a 638/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, amely szerint a járulék- és bértámogatások kedvezményeit ők is igénybe vehetik.

 

 

 

További részletek az alábbiakban:

Magyar Közlöny 2020.12.22

 

A Kormány 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete

egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról

 

 

1. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésétől a  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott

védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az  általános forgalmi adó mértéke az  adó alapjának 5 százaléka

azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás keretében

történő értékesítés esetén az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a  továbbiakban: Áfa tv.)

3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél

az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei a Rendelet

8.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés elrendelését és hatálybalépését megelőzően

fennálltak, illetve annak hiányában fennállnának.

 

(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az  (1)  bekezdés szerinti ügylettel összefüggő szállítással

kapcsolatos díjra.

 

 

A további részletek itt olvashatóak:

 

Magyar Közlöny 2020.11.13.

kedd, 12 január 2021 09:34

Ágazati bértámogatási program

Ágazati bértámogatási program❗️

 

A kormány legújabb intézkedéseként elindítja az Ágazati bértámogatási programot. A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb a legkisebb munkabér 150 %-áig, amennyiben

a) a támogatás időtartamának utolsó napján, tehát november 30. napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és

b) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és

c) december 31. napjáig a munkaviszony közös megegyezéssel nem szűnik meg.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azon munkaadók, melyeknek tényleges főtevékenységei az alábbiak:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenység,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenység,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenység,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenység,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenység,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenység,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenység,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenység,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenység,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenység,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenység,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenység,

13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenység,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenység,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenység,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenység, vagy

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

 

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

A kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2020. december 11-ig a támogatással érintett munkavállaló foglalkoztatási helye szerinti - amely lehet a munkáltató székhelye, illetve telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz. 

 

Részletek az alábbi linken:

 

https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program?fbclid=IwAR3zzbfnzFY36EQlkPdScAMyPk9zOCYLLDKY1XXF4bFa6dSuEf_IY6ixtIA

 

4. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

 

8. § (1) Vendéglátó üzletben

a) az ott foglalkoztatottak kivételével és

b) a (2) bekezdés szerinti kivétellel

tilos tartózkodni.

 

(2) Vendéglátó üzletben való tartózkodás – az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az  ehhez

szükséges időtartamig megengedett.

 

(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni

a) a munkahelyi étteremre, illetve büfére,

b) a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,

c) a köznevelési intézmény, valamint a  szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: nevelési, oktatási

intézmény) menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a  nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve

a nevelési, oktatási intézmény tanulóját szolgálják ki,

d) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

 

A további intézkedések az alábbi linken megtalálhatóak:

 

Magyar Közlöny 2020.11.10

hétfő, 11 január 2021 09:13

Közétkeztetési Szakácsverseny

 

  

 

A Közétkeztetők, és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Közétkeztetési Szakácsversenyt hirdetett a közétkeztetésben dolgozó szakácsok számára.

A verseny célja többek között a hagyományos ízek, ételek modernizálása, az étkezési kultúra fejlesztése, valamint az évszakokhoz és szokásokhoz kötődő ételek megismertetése.

 

Nevezési határidő: 2021. március 19.

 

Versenykiírás

 

Nevezési lap

 

Nevezés kalkuláció

kedd, 27 október 2020 08:47

Kávés képzés indul

Kávés képzés ☕️
 
 
Kávés képzés indul a Pasco Kft. jóvoltából és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség közreműködésével❗️
 
 
A jelentkezési lap és az információk az alábbi linken elérhetőek:
 
 
?

 

 

Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ). A megállapodás szorosabbra fűzi és intézményesíti a két szervezet közötti kapcsolatot, ezzel hozzájárul a hazai agrárium és gasztronómia egymás kölcsönös segítésén alapuló fejlődéséhez. A megállapodást Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős alelnöke és Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke látta el kézjegyével, az aláírásra az MNGSZ Tisztújító Közgyűlésén került sor.